Výzva č. 1 pre služby ubytovacie a stravovacie

Región Neogradiensis, z. p. o. Výzvu na predkladanie žiadosti o pridelenie značky "regionálny produkt NOVOHRAD pre služby stravovacie a služby ubytovacie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov                                                                                                                                                                                                                          Výzva
Žiadosť .doc
Žiadosť .pdf
Metodika
Územná pôsobnosť 


Výzva č. 1/2019  - UZATVORENÁ

Región Neogradiensis, z p. o. Výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o pridelenie značky „regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky.

Dokumentácia k výzve: 

Súhlas so spracovaním osobných údajov                                                                                                                                                                                                                          Výzva
Žiadosť .doc
Žiadosť .pdf
Metodika
Územná pôsobnosť © Copyright produktnovohrad