VÝZVA č. 1/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt NOVOHRAD“

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky

SÚBORY NA STIAHNUTIE, potrebné k podaniu žiadosti:

- Výzva č. 1/2021: (doc / pdf)
- Žiadosť: (doc / pdf)
- Metodika RZ NOVOHRAD produkty
- Dodatok č. 1 RN Metodika k RZ, v.r.
- Dodatok č. 2 Regionálna značka Novohrad - členské
- Dodatok č. 3 Regionálna značka Novohrad - členské
- Územná pôsobnosť značky Novohrad 11.4.2018
- Súhlas so spracovaním osobných údajov, certifikovaní výrobcovia

VÝZVA č.2/2020 na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky NOVOHRAD

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky

Súbory na stiahnutie, potrebné k podaniu žiadosti:


VÝZVA č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky NOVOHRAD  - NEAKTUÁLNA

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt Novohrad" pre výrobky

Súbory na stiahnutie, potrebné k podaniu žiadosti:VÝZVA č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky NOVOHRAD - NEAKTUÁLNA

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt Novohrad" pre výrobky


Výzva č. 1 pre služby ubytovacie a stravovacie - UZATVORENÁ

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadosti o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre služby stravovacie a služby ubytovacie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov                                                                                                                                                                                                                          Výzva
Žiadosť .doc
Žiadosť .pdf
Metodika
Územná pôsobnosť 


Výzva č. 1/2019  - UZATVORENÁ

Región Neogradiensis, z p. o. Výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o pridelenie značky „regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky.

Dokumentácia k výzve: 

Súhlas so spracovaním osobných údajov                                                                                                                                                                                                                          Výzva
Žiadosť .doc
Žiadosť .pdf
Metodika
Územná pôsobnosť © Copyright produktnovohrad