VÝZVA č.2/2020 na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky NOVOHRAD

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky

Súbory na stiahnutie, potrebné k podaniu žiadosti:


VÝZVA č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky NOVOHRAD  - NEAKTUÁLNA

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt Novohrad" pre výrobky

Súbory na stiahnutie, potrebné k podaniu žiadosti:VÝZVA č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky NOVOHRAD - NEAKTUÁLNA

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt Novohrad" pre výrobky


Výzva č. 1 pre služby ubytovacie a stravovacie - UZATVORENÁ

Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadosti o pridelenie regionálnej značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre služby stravovacie a služby ubytovacie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov                                                                                                                                                                                                                          Výzva
Žiadosť .doc
Žiadosť .pdf
Metodika
Územná pôsobnosť 


Výzva č. 1/2019  - UZATVORENÁ

Región Neogradiensis, z p. o. Výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí o pridelenie značky „regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky.

Dokumentácia k výzve: 

Súhlas so spracovaním osobných údajov                                                                                                                                                                                                                          Výzva
Žiadosť .doc
Žiadosť .pdf
Metodika
Územná pôsobnosť © Copyright produktnovohrad